28.01.2015 - Wernisaż Dominika i Leszka Lesiczki

Dnia 28 stycznia 2015 r. członkowie naszego oddziału PTT udali się do Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, by uczestniczyć w ważnym dla nas wydarzeniu – wernisażu prac fotograficznych naszego Prezesa Leszka Lesiczki i Jego syna Dominika Lesiczki. Autorów prac, jak i przybyłych gości, powitała Pani Grażyna Sobańska - pracownik biblioteki i zarazem gospodarz niniejszego spotkania. Przybliżyła nam bogate biografie i wszechstronne zainteresowania obu fotografów (zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami obu Panów - w załączeniu poniżej). Jakże trafne zatytułowanie wystawy - Poezja Fotografii. Osoba naszego Prezesa znana jest nam z wszechstronności swoich zainteresowań i ogromnej wrażliwości na piękno otaczającego świata – co ciekawe Leszek potrafi dostrzec piękno nawet w miejscach z reguły omijanych i uznawanych za niegodne uwagi. W świat fotografii wprowadził nas Pan Antoni Rut – znany fotograf, prezes ZAP, właściciel galerii Fotoplastykon. Mając ogromne doświadczenie w prowadzeniu, ocenie prac konkursowych i organizacji wystaw fotograficznych, doskonale uwrażliwił nas – tego wieczoru, będących w roli odbiorców sztuki – na osobisty odbiór i dostrzeżenie głębi przekazu niniejszych prac. Fotografie otaczającego świata wykonane przez Leszka, nacechowane własnymi przeżyciami i spostrzeżeniami dotyczącymi ludzkiej egzystencji, dały nam poznać głębokie wnętrze artysty. Natomiast studyjne prace Dominika, bezbłędne w swojej kompozycji i barwach, przedstawiające piękno człowieka, skierowały nasze myśli na konieczność otwarcia serca na spotykanych na swojej drodze ludzi. W każdym człowieku możemy dostrzec piękno i je wydobyć w chwili przez nas uznanej jako godną zachowania, np. zatrzymując w kadrze i mogąc powracać do niej w każdym momencie naszego życia. Wernisaż pozostawił w naszej pamięci piękne prace, ale przede wszystkim ubogacił nasze wnętrza, pogłębiając wrażliwość nie tylko na piękno gór i przyrody, ale w ogóle na otaczający nas świat.

Magdalena Orczyńska