Uwaga! Zgodnie z kalendarium spotkań w sobotę 1 października spotykamy się w Osowej Górze przy Głazie Zamoyskiego o godz. 10:00 skąd wyruszymy na trasę rajdu.

Pomnik Władysława Hrabiego Zamoyskiego

Każdy może włączyć się w dzieło budowy pomnika Władysława Zamoyskiego w Kórniku. Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk prowadzi zbiórkę publiczną. Cegiełki dostępne są w Redakcji „Kórniczanina” (plac Niepodległości 41) w godzinach urzędowania oraz w Domu Integracji Międzypokoleniowej – w miesiącu sierpniu we wtorki i czwartki w godzinach 17:00-19:00.Wsparcie na rzecz budowy można też wpłacać na konto:
Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk
77 1090 1418 0000 0001 5050 7896

Nowe władze PTT