Kulturogrady - Wernisarz "Kopalnie Metafor" Leszka Lesiczki

Kontemplując, oglądając prace Leszka Lesiczki można wykrzyczeć słowa: „jak cudnie migocą gwiazdy - jak czarodziejska jest potęga obrazu”. Twórca Leszek Lesiczka spontanicznie i żywiołowo wyładowuje z siebie nagromadzony ekrazyt przeżyć. Innym razem te przeżycia skrzętnie magazynuje w sobie i poddaje wielokrotnym, mozolnym i drobiazgowym zabiegom na warsztacie pracy twórczej. W ten sposób wypracował w sobie własną postawę artystyczną wobec życia. W jego dziełach objawia się aprobata dla życia, gorąca tęsknota ku jego pełni i bogactwo wewnętrznych przeżyć. Zaduma nad fenomenem życia i jego zagadką, głęboko ludzki ton serdecznej troski i niepewności nadają kontemplacyjną wymowę obrazom. Duchowe przeżycia niepokojone są przez tajemnice bytu. Groza śmierci kłóci się z instynktem życia. Wyobraźnia i pamięć karmią się spojrzeniem. Niesamowita jest siła Lesiczki obrazu. Nic tak nie wpływa na wyobraźnię, nie tworzy zasobu wyobrażeń, nie podsyca fantazji jak właśnie jego obraz. Z rezygnacją pogodnej mądrości doświadczeń obserwuje harmonijny w swej prawidłowej powtarzalności rytm odradzania się w przyrodzie. Artysta przekracza śmiało i bez zastrzeżeń rozkoszne opłotki pełnego zrozumienia i pogodnej afirmacji życia w jego uroku czarownym i słonecznej radości

Skala, rozmach i rozpiętość wzruszeń, jakich dostarcza twórczość Leszka Lesiczki jest zadziwiająca. Zazębiają się w niej różne zainteresowania, wspierając się wzajemnie i harmonijnie w sugestywnym zestrojeniu pełni i prawdy z życia człowieka. W niektórych pracach uczucia wyrażone są w sposób dosyć ogólnikowy, a tym samym nie mają cechy tej bezpośredniości, jaką zauważa się w pozostałych obrazach. Między filozoficzną mądrością czerpaną z dzieł starożytnych myślicieli i mistyków i doktorów Kościoła Chrześcijan, a uczuciem i mądrością pochodzącą z wnętrza Artysty zachodzi korelacja. Zatem prace Lesiczki można uznać za wymowny dokument, o jego życiu wewnętrznym, za piękne zwierciadło dziejów jego duszy. Za każdym obrazem, jak za znakiem wodnym dostrzega się „zamazaną”, ale obecną bardzo konkretną twarz, osobę lub zdarzenie. Obrazy Leszka są echem jakiegoś spotkania, wspólnego przeżycia w różnych miejscach świata. Są piękną opowieścią o człowieku, przyrodzie, materii i świetle. Tchną i odkrywają tajemnice, które fascynują, prześwietlają, ogarniają człowieka. Zdumiewają, oczarowują, napełniają światłem, muzyką i pięknem. Artysta widzi cuda dla innych niedostrzegalne. Bogaty i różnorodny świat wzruszeń, odczuć i nastrojów zawarty w pracach Leszka Lesiczki dowodzi jak bardzo wrażliwy jest on na wszelkie otaczające go piękno.

Antoni Rut prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków

.